Testare Când, cum, de ce, ce urmează?

Testarea pentru depistarea infecției cu virusurile hepatitice B, C şi a infecţiei cu HIV

Cum se desfășoară de fapt testarea?

Procesul de testare a virusurilor hepatitice B, C şi a infecţiei cu HIV presupune două componente importante: consilierea şi testarea propriu-zisă. Prima dintre ele are o preponderență semnificativă atât ca importanţă, cât şi ca durată. Dacă recoltarea şi prelucrarea testelor durează, în medie, 15 minute, şedinţei de consiliere îi este atribuit un interval orar cel puţin dublu.
Şedinţa de consiliere este ghidată de un consilier, care acţionează doar ca un catalizator, personajul principal al procesului curativ fiind, desigur, clientul. Consilierea pre-testare este personalizată în funcţie de nevoile clienţilor, dar ocupă, în medie, 10 până la 20 minute (pentru clienţii care prezintă interes pentru consiliere). Înainte de orice, clientul este asigurat de protejarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor şi aspectelor abordate în timpul şedinţei, deoarece asigură un climat de încredere între cei doi. Clientul care optează pentru consilierea şi testarea voluntară primeşte informaţii actualizate cu privire la:

 • Virusuri (cum îmbolnăvesc acestea organismul, ce organe sunt afectate).
 • Căi de transmitere.
 • Modalităţi de prevenire a contactării acestora.
 • Fereastra imunologică
 • Perioada de incubaţie a virusurilor.
 • Testele efectuate (metoda prin care se lucrează, fidelitatea acestora, semnificaţia rezultatelor).
 • Recoltare (tipul recoltării, cantitatea de sânge necesară efectuării testelor).

Clientul identifică cu sprijinul consilierului riscurile la care s-a expus, voluntar sau involuntar, de-a lungul timpului. În cazul în care se încadrează în una dintre următoarele grupe de risc, discuţia este condusă în această direcţie:

 • Intervenţii stomatologice.
 • Intervenţii chirurgicale.
 • Transfuzii de sânge.
 • Transpant de organe sau ţesuturi
 • Beneficiari de dializă renală şi hemodializa.
 • Cadre medicale.
 • Contacte sexuale neprotejate.
 • Femei însărcinate.
 • Infecţii cu transmitere sexuală.
 • Persoane care oferă servicii sexuale plătite.
 • Utilizatori de droguri (injectabile sau prizabile).
 • Apelarea la servicii cosmetice.
 • Tatuaje, piercinguri, etc.

Urmează acordarea consimţământului informat de către client, în scris, pe fişa de înregistrare a datelor personale, secţiunea de întrebări deschise, apoi recoltarea şi procesarea testelor.

Cum se comunică rezultatele testării?

Comunicarea rezultatelor se realizează în acelaşi climat confidenţial, în cadrul unei şedinţe de consiliere post-testare, care poate dura până la 30 minute. Comunicarea rezultatelor se face într-un limbaj clar şi simplu. Întotdeauna se verifică dacă persoana a înţeles corect semnificaţia rezultatelor şi, în timpul acestei sesiuni, este încurajat dialogul.

În cazul unor rezultate negative, care indică lipsa prezenţei antigenului virusului B sau a anticorpilor HIV sau ai virusului C, se evaluează din nou comportamentele specifice care l-au expus pe client riscului de infectare, iar discuţia se focalizează asupra perioadei în care a avut loc cel mai recent comportament de risc. Se recomandă retestarea la un interval optim. Consilierul şi clientul schiţează împreună un plan de reducere a riscurilor de infectare. De asemenea, psihologul are rolul de a încuraja schimbarea comportamentelor de risc, iar clientul de a-şi asuma angajamentul în acest sens. Susţinerea de către consilier nu este doar una verbală, cât şi concretă, prin oferirea de prezervative şi materiale informative, în vederea eficientizării asimilării informaţiilor necesare; încurajarea testării partenerilor sexuali şi/sau a membrilor familiei.

În cazul unor rezultate reactive, care indică, de fapt, o suspiciune cu privire la prezenţa antigenului virusului B şi/sau a anticorpilor HIV şi/sau virusului C, clientul este asigurat de suport emoţional şi medical. Sunt recomandate o serie de investigaţii medicale suplimentare, în vederea verificării rezultatului testului iniţial. În cazul în care acestea confirmă suspiciunea testului rapid, pacientului îi sunt prezentate serviciile care îi pot fi puse la dispoziţie, în cadrul Fundaţiei Baylor, gratuit, demersurile care trebuie urmate, referirea către medici specialişti, dar şi opţiunile de tratament, colaborarea cu specialiştii pe baza unui contract de prestări servicii.

În consecinţă, cele două sesiuni de consiliere sunt sine-qua-non, întrucât asigură informarea, educarea şi orientarea tuturor clienţilor care accesează serviciul de testare voluntară confidenţială pentru hepatita B, C şi HIV.

PROGRAMARE LA TESTARE

Share

Articole similare