Persoane juridice

Cum puteți investi în comunitate SPONSORIZÂND proiectele Baylor?

Persoanele juridice şi antrepenorii pot direcţiona 20% din impozitul pe profit datorat statului către Fundația Baylor Marea Neagră.

Dacă doriţi să sponsorizaţi un proiect al fundației vă rugăm să descarcați CONTRACTUL DE SPONSORIZARE sau să completati formularul de mai jos pentru a vă contacta noi:

Nume, Prenume (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Detalii

Promotion - Facebook Post (1200 x 1200) (2)

Care sunt prevederile legale? Detalii: 

Potrivit art.25, alin 4,lit i, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2.  valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

(2) Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei. La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare: Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei

Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei din care: 15.000 lei sponsorizare —————— Total cheltuieli 860.000 lei Calculul profitului impozabil pentru anul 2016: Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei. Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000 x 16% = 25.120 lei. Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt: – 0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei;

– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei. Suma de scăzut din impozitul pe profit este 5.010 lei. Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de: 25.120 – 5.010 = 20.110 lei. Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Titular cont: Fundația Baylor Marea Neagră
Cod fiscal: 16810410
IBAN: RO34 UGBI 0000 0320 1470 2RON
Banca: Garanti Bank Constanța
COD SWIFT: UGBIROBU