Persoane fizice

Banii direcţionaţi de dumneavoastră către Fundaţia Baylor Marea Neagră vor fi folosiţi pentru a susţine continuitatea programului de consiliere şi testare gratuită pentru HIV şi hepatitele virale B şi C a populaţiei generale şi pentru a furniza servicii medicale şi psihosociale de lungă durată persoanelor care suferă de boli infecţioase şi cronice.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor au posibilitatea, potrivit Codului Fiscal, de a opta pentru direcționarea a 2 și respectiv 3,5% din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o entitate nonprofit. Această acțiune nu costă nimic contribuabilul, dar dacă el nu utilizează suma respectivă rămâne să fie încasată și gestionată de stat.

Pentru anul fiscal 2019, începând din 5 martie, data publicării, formularul 230 poate fi completat în forma în care îl puteți descărca de aici: Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat. Formularele completate anterior rămân valabile.

Direcționarea se poate face simplu, doar prin completarea unui formular și depunerea acestuia la Administrația Fiscală din raza domiciliului legal, până la data de 30 iunie 2020 (data înregistrării).

Dacă doreşti informaţii despre cum să direcţionezi 2, respectiv 3,5% completează formularul:

Nume, Prenume (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Detalii

A. Descarcă formularul 230, Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

B. Sau completează online Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 49/2019) pentru a direcţiona către noi 2 și 3,5% din alte venituri (închirieri, profesii liberale, drepturi de autor, ș.a.m.d.). Formularul poate fi accesat aici: Spaţiul Privat Virtual aflat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Titular cont: Fundația Baylor Marea Neagră
Cod fiscal: 16810410
IBAN: RO34 UGBI 0000 0320 1470 2RON
Banca: Garanti Bank Constanța
COD SWIFT: UGBIROBU

Ne puteţi înapoia formularele semnate în original prin poştă sau curier, la adresa str. Prelungirea Liliacului nr. 10, Constanţa sau le puteţi depune la registratura Fundaţiei. De asemenea, pentru a stabili împreună o modalitate prin care să ne înapoiaţi formularele semnate în original, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0241.691.730.

Precizările ANAF:

Ministerul Finanțelor Publice şi ANAF fac precizări privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în contextul măsurilor de simplificare și debirocratizare pe care le are în vedere în acest an. Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a prevederilor legale prin circulara transmisă structurilor teritoriale ale ANAF se clarifică posibilitatea depunerii formularului 230 şi de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei redirecţionate. Măsura este tranzitorie, până la generalizarea depunerii tuturor formularelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul SPV care reprezintă un alt obiectiv strategic al Ministerului Finanțelor Publice. Astfel, se are în vedere centralizarea de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a formularelor 230, semnate de contribuabili și depunerea acestora la ANAF în baza unui borderou în condiţiile asumării de către reprezentantul ONG/unităţii de cult a răspunderii sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals. În baza rolului activ şi ca măsură de securizare ANAF va notifica contribuabilii cu privire la opțiunea exercitată prin formularul 230 primit, astfel încât aceștia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotelor de 2 și 3,5%.
Trebuie menționat faptul că persoana fizică poate anunța administrația fiscală, într-un termen rezonabil de 30 de zile, dacă sunt inadvertențe cu privire la opțiunea exercitată.